Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zelezobeton

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu
 (Vojtěch Matuška)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//iccp9e// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Vícepodlažní nadzemní parkoviště ze železobetonu
 (Helena Urbánková)

2019, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139227 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Theses on a related topic

Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu
 (Daniel Vařecha)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//aleb1q// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

Modelování difuze chloridů pro analýzu trvanlivosti železobetonu
 (Petr Lehner)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145028 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Theses on a related topic

Experimentální a simulační určení vlivu železobetonu na přenos tepla v rámech výrobních strojů
 (Jakub Leischner)

2019, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//n86hsm// | Strojírenství / | Theses on a related topic

Stanovení napětí ocelových prutů výztuže železobetonu pomocí odporových tenzometrů
 (Ondřej Ťupa)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//3hu1i6// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

Technologický předpis realizace základových konstrukcí ze železobetonu objektu občanské vybavenosti
 (Věra Štalmachová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105743 | Stavební inženýrství / Příprava a realizace staveb | Theses on a related topic

Analýza statického a konstrukčního řešení vícepodlažního objektu ze železobetonu
 (Vlastimil Sadílek)

2012, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95939 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Theses on a related topic

Montovaná konstrukce ze železobetonu
 (Jan Šimon)

2014, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//qzizch// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic