Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

elementary art school

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Land-art jako inspirace ve výtvarné výchově na 1.stupni základní školy
 (Lenka Nejedlá)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/odftj/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Metodické listy pro výuku elementární hudební teorie v rámci přípravného studia II. stupně hudebního oboru základní umělecké školy
 (Pavel Cígler)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dw8lz/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Základní umělecké školy v systému školství a ZUŠ Semily
 (Monika Havrdová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6615 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - hudební výchova, Učitelství pro střední školy - informatika | Theses on a related topic

Motiv jako pracovní stimul ve vyučovací hodině pro elementární ročníky na základní umělecké škole
 (Karla Koutná)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/evtnv/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Louskáček - mezioborový projekt tanečního a výtvarného oboru ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
 (Martina Dobešová)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bhprq/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Hudební nauka na ZUŠ. Možnosti její distanční podoby
 (Klára Šenkyříková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e507y/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

ZUŠ Velké Pavlovice
 (Barbora Grůzová)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/utv5v/ | Hudební umění / Zpěv | Theses on a related topic

Realizace tanečního oratoria "Víla Ohře" skladatele Karla Šimandla v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
 (Klára SVOBODOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n8qb8q// | Specializace v pedagogice / ČJ HV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Strom poznání jako znak a symbol ve výtvarné výchově pro střední školy a základní umělecké školy
 (Veronika REISCHLOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//vuppjp// | Učitelství pro střední školy / Učitelství VV pro SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Motivace žáků k hodinám výtvarné výchovy na umělecké základní škole
 (Hana NOVÁKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cspv9i// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)