Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

spatial data

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Analýza prostorových vzorů velkých prostorových dat (Big Spatial Data)
 (Petr Vodička)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq2jb/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Spatial data structures for point cloud analysis and visualization
 (Vojtěch Uher)

2020, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145013 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic

Možnosti využití otevřených dat (open data) ve vybraných agendách veřejné správy
 (Anna Hradecká)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcixv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Uživatelská testování vyhledávacích nástrojů pro prostorová data
 (Nikola Koktavá)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ul38n/ | Aplikovaná geografie a geoinformatika / | Theses on a related topic

Vybraný problém analytického zpracování a vizualizace big data
 (Jan Sikora)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7s5c/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Volně dostupná prostorová a data a jejich využití v konceptu "Smart City"
 (Anna Hradecká)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fr8wp/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Spatial analysis of labor force dynamics in selected EU countries
 (Sarah Beutl)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74825 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic

Návrh modelu železniční sítě s využitím technologie Oracle Spatial Topology and Network Data Models
 (Emil Řezanina)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a0lc35// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Visualizatioin of Geographic Data using Google Cloud Platform
 (Bismark ADE)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36v14t// | Geoinformatics and Cartography / | Theses on a related topic

Time-variable Visualization from Sensor Data Inside Building in a 3D GIS Environment
 (Jan MACURA)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sojqk8// | Geomatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)