Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

shopping centre

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
A Competitiveness Analysis of a Czech Shopping Centre
 (Nikola Kameníková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gr2waj// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Mystery Shopping ve vybraných turistických informačních centrech v Praze
 (Jiří Kukla)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//tlf3e7// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Mystery shopping vybraných cestovních kanceláří v centru Jihlavy
 (Michal Pokorný)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//276tat// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Mystery shopping ve vybraných informačních centrech na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje
 (Eliška Nedvědová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//31ahy1// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Marketingový výzkum spokojenosti spotřebitelů obchodního centra Avion Shopping Park Ostrava
 (Ivana Jařabáčová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82908 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Marketing In Public Space Focus On Shopping Malls Marketing Strategies
 (Anna Klimenko)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/aw1ap/ | Ekonomika a management / Marketing Communication | Theses on a related topic

Centre commercial: Comment augmenter le taux de frequentation?
 (Adriana Sedláčková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//qicddm// | Filologie / Odborná francouzština pro hospodářskou praxi | Theses on a related topic

Mystery shopping u mobilních operátorů
 (Ivo Konzbul)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xspppy// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Bezpečnost v obchodním centru
 (Barbora Strymplová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/z9307/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Stravovací služby v nákupních centrech
 (Johana Blažková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/naxcj/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)