Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

distanční výuka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vliv ICT na atraktivnost výuky a ICT dovednosti žáků
 (Pavel KOKORUDA)

2021, absolventská práce CŽV, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7h9lp2// | Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností / | Theses on a related topic

Rozvoj diskurzivní kompetence v cizojazyčném akademickém psaní v anglickém jazyce v důsledku účasti v e-learningovém kurzu
 (Gabriela Hublová)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tkm70/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Inovace RVP a ŠVP v závislosti na aktuálních trendech výuky ICT na ZŠ a víceletých gymnáziích
 (Michaela ČAPKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vcbh06// | Učitelství pro základní školy / Fn-In | Theses on a related topic

Vliv ICT na atraktivnost výuky a ICT dovednosti žáků
 (Pavel KOKORUDA)

2021, absolventská práce CŽV, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7h9lp2// | Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností / | Theses on a related topic

Úkoly koordinátora ICT v procesu zavádění, správy a rozvoje školních inf. systémů
 (Lukáš Zemek)

2021, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/i7o5a/ | Informatika / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití ICT v managementu škol a při řízení výuky
 (Patricie Březovská)

2022, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7160 | Informační management / | Theses on a related topic

Zkoumání využívání a účelnosti informačních a komunikačních technologií v online výuce matematiky během pandemie covid-19
 (Lucie Pokorná)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g7wc5/ | Učitelství matematiky pro základní školy / | Theses on a related topic

Badatelsky orientovaná výuka s podporou ICT v environmentální výchově na základní škole
 (Jana PŘINOSILOVÁ)

2013, Disertační práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uxs30h// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Využití webových aplikací při distanční výuce na 1. stupni ZŠ
 (Anna Slabá)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6x1c/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Využití vybraných moderních technologií v distanční výuce českého jazyka pro žáky 2. stupně ZŠ
 (Veronika Kaplanová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zw55h/ | Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)