Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zvladani studia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Motivace VŠ studentů ke kombinaci více vysokoškolských studií současně, způsoby zvládání a efekty takového studia
 (Filip Červinka)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt8bi/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Vliv pracovních a rodinných podmínek na časové zvládání studia u dospělých ve formálním vzdělávání
 (Kamila Miličová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfdxw/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Studentské strategie zvládání vysokoškolského studia
 (Anna Hetešová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ladar/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Užívání návykových látek jako podpora studijních výkonů vysokoškolského studia
 (Jakub Josif)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8793 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Stres a jeho vliv na průběh studia a význam sociální opory při jeho zvládání
 (Vladimíra Vinopalová)

2016, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4506/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Výzkum stresových faktorů u studentů FIM UHK vzhledem k formě studia
 (Lucie Szórádová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12398 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Prevence stresu v průběhu studia při zaměstnání
 (Martina Ševčíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9awkkj// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Strategie zvládání sociálních rolí v oblasti rodiny, práce a studia u současných českých žen
 (Michelle Málková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM237 | Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Analýza vývoje odolnosti vůči stresu v průběhu studia u studentů zdravotnických oborů
 (Jana Navrátilová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xpwr2r// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)