Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

legal aid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Právo na bezplatnou právní pomoc jako součást práva na spravedlivé řízení dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
 (Vladimír Šandala)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/usaf9/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na právní pomoc ve správním řízení
 (Lenka Polešovská)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oh0p1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právo na právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy v ČR
 (Magda Vondálová)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gsyrt/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Systém bezplatné právní pomoci v České republice
 (Adéla Kudynová)

2010, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z92i5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Systém bezplatnej právnej pomoci na Slovensku a v Českej republike
 (Branislav Bobek)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91099 | Ekonomika a management / Ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

Kritická analýza a výhledy právní úpravy předběžných opatření
 (Jiří Benda)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fx71f/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Advokacie pro bono a právo chudých
 (Romana Kuklová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqtbp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právní ochrana a pomoc azylantům v České republice
 (Michaela Pišnová)

2011, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/qwcu8/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Právní úprava a aplikace pravidel veřejné podpory
 (Eva Slaměnová)

2012, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oeqod/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic