Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

antidepresiva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Diagnostický nástroj THINC-it při hodnocení kognitivních funkcí u depresivní poruchy.
 (Romana Kaplanová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/chrek/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Analýza vlivu antidepresiv na lidský mozek
 (Markéta Pizúrová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ac5ap/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Analýza vlivu antidepresiv na lidský mozek
 (Markéta Pizúrová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ac5ap/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic