Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

poutni cestovni ruch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Poutní cestovní ruch jako součást produktu cestovního ruchu ve zvolené oblasti
 (Michal KUČERA)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//anw6fr// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Poutní místa středočeského kraje a jejich význam pro cestovní ruch
 (Jiřina Nováková)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//7wiekp// | Hospodářská politika a správa / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Náboženský cestovní ruch v ČR (se zaměřením na turistický region Východní Morava)
 (Johana Soukupová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54502 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Religiózní cestovní ruch. Cesta svatého Jakuba.
 (Josef Soukup)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11923 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Náboženský cestovní ruch - návrh Svatojakubské pouti uzpůsobené seniorům
 (Romana Vonderková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//fgxeu6// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Náboženský cestovní ruch v regionech Moravy
 (Magdaléna Pavlacká)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80698 | Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vliv náboženských svátků na cestovní ruch Vysočiny
 (Božena Veverková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29432 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Poutní místa jako součást cestovního ruchu v Krkonoších a v Podkrkonoší
 (Martina Vítková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8161 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Poutní místa jako specifické cíle cestovního ruchu
 (Lenka Řezníčková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//ol461x// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Projekt zvýšení atraktivity cestovního ruchu v destinaci Novojičínsko
 (Kateřina Pokorná)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rmqtyx// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika, specializace Ekonomika cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)