Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

filtrace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Porovnání stanovení glomerulární filtrace ze sbírané moči za 24 hodin s výpočty odhadu glomerulární filtrace bez sběru moči
 (Filip Veselý)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gzl74/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Filtrace obrazu v elektronovém rastrovacím mikroskopu
 (Marián Plauter)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/doof9/ | Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu | Theses on a related topic

Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových koncentrací kreatininu a cystatinu C
 (Kristýna Raabová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0bsd/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Glomerulární filtrace, odhad rychlosti z clearance endogenního kreatininu a sérových hladin cystatinu C a kreatininu enzymaticky
 (Dagmar Šoukalová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qk2qw/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Porovnání odhadů glomerulární filtrace pomocí rovnic CKD-EPI, MDRD a výpočtu na podkladě stanovení koncentrace cystatinu C v sérum
 (Michaela Hladká)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4266/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Metody filtrace a jejich využití v ekonomii
 (Martina Stehnová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t9mcj/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Sledování rozsahu filtrace fMRI dat pomocí data-driven signálů
 (Martin Gajarský)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvpzf/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Možnosti filtrace v technologii nápojového průmyslu
 (Monika Kvapilová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6pocan// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Filtrace šumu typu speckle v ultrazvukových obrazech
 (Dominik Vilímek)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136215 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)