Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

edging

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zábrusové systémy pro zhotovení brýlí
 (Sonja Paun)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zw0fh/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Technologický postup zábrusu a vsazování brýlových čoček do různých typů brýlových obrub
 (Michaela Petruchová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s05w9/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Srovnání automatických brousících zařízení v oční optice
 (Hana Adámková)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3dcp/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Broušení jako dokončovací operace po třískovém obrábění
 (David Holínek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//98w467// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Rozložení tlaku na lyže v oblouku při různé míře hranění - modelová situace
 (Zuzana Machalová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0u3h/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Studie vlivu parametrů horizontálního-vertikálního válcování na výsledný tvar bramy
 (Adam Hrabec)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89555 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Theses on a related topic