Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nebezpecny odpad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Odpad z výroby olova – charakteristika a možnosti využití
 (Martin Engliš)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//d0rb6n// | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Jak správně třídit odpad?, průzkum povědomí obyvatel Zlínského kraje
 (Martin JURČA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fy55e1// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Dávkováni Drivexu do procesu spalování odpadu v spalovni nebezpečných odpadů SITA CZ v Ostravě
 (Jana Smatanová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sr8be/ | Chemie / | Theses on a related topic

Tuhý komunální odpad v okrese Prostějov
 (Pavlína Kladivová)

2009, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//gyz4wc// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Právní regulace nakládání s nebezpečnými odpady
 (Nikol Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8us1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Monitoring toxických látek v okolí skládek nebezpečných odpadů v České republice a na Slovensku
 (Jitka Tobišková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mfvy3/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Stabilizace odpadů ze spaloven nebezpečných odpadů
 (Jiří Kubečka)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93552 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Optimalizace nakládání s odpady ISŠ Údlice- návrh dočasného skladu nebezpečného odpadu
 (Anna Šolarová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86320 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Právní úprava nakládání s nebezpečnými odpady
 (Lucie Kroupová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n8w74/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Odpady ze zdravotnických zařízení a přiblížení nakládání s odpady v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze
 (Petra DLOUHÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jnyjj0// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)