Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prumyslovy odpad

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Možnosti zpracování průmyslových odpadů v podniku
 (Katarína Villínová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqqd3/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Stabilizace a solidifikace těžkých kovů a halogenů v odpadech vzniklých spalováním průmyslového a zdravotnického odpadu
 (Martin Čech)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141464 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Spalování zemního plynu ve spalovací peci na odpad
 (Lukáš Lasota)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128949 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Theses on a related topic

Odkaliště sypkých průmyslových odpadů jako specifický druh ekologických zátěží
 (Simona Doleželová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/enzac/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Theses on a related topic

Termické odstranění halogenů ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě
 (Martin Čech)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129953 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zpracování průmyslových odpadů
 (Vojtěch Galda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9ici7w// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Úprava a využití průmyslových odpadů s obsahem hlinitokřemičitanů a kalcium silikátů pro materiálové struktury s definovaným povrchem.
 (Aleš Břenek)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139201 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Využití mikrořas pro recyklaci lanthanoidů z průmyslového odpadu.
 (Vít NÁHLÍK)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m1hyhn// | Biologie / | Theses on a related topic

Polosuchá metoda čištění spalin u spalovny průmyslových odpadů
 (Lukáš Šubrt)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114712 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Energetické zpracování odpadů při výrobě Brassica napus var. napus (řepka olejná -sláma a pokrutiny)
 (Marcela Pregetová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128853 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)