Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Testy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Testování znalostí na vysokých školách, použití písemného testu coby prostředku učení se – korektivní zpětná vazba jako faktor ovlivňující retenci
 (Jan Jiří Buchta)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu37x/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Video jako učební pomůcka ve výuce na 2. stupni ZŠ
 (Tomáš KINDELMANN)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//33m8de// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Nácvik čtecích strategií při přípravě na jazykovou zkoušku Cambridge Preliminary English Test (PET).
 (Klára Frolíková)

2014, Bakalářská práce, AKCENT College

http://is.akcentcollege.cz/th/4389/ac_b/ | Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk | Theses on a related topic

Zpětná vazba žáka při samostatném řešení matematických úloh
 (Zuzana ČEŘOVSKÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sd2715// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)