Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

didakticky test

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Einübung der rezeptiven Sprachfertigkeiten im Rahmen der Vorbereitung auf den didaktischen Test des Zentralabiturs in Deutsch
 (Bohdana Ptáčková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nv7pt/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Test aplikačních dovedností - rozumíme obecné chemii?
 (Petra Andrýsková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yao6l/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Komparace kvality didaktických testů s tzv. Teacher made testy na 1. stupni ZŠ
 (Viktorie HERMANOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2kzhql// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Elektronický test pro předmět Řízení technologických procesů
 (Petr BERAN)

2007, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xyh6cb// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Ověření klíčových kompetencí žáků v oblasti obecné biologie prostřednictvím didaktického testu
 (Marcela Helešicová)

2012, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8c1j/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství biologie pro základní školy | Theses on a related topic

Didaktický překlad ve výuce anglického jazyka na gymnáziích: stávající stav a možnosti užití současného pojetí didaktického překladu
 (Michaela Šamalová)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc2f0/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Znalosti žáků ZŠ z oblasti evoluční biologie - tvorba didaktického testu.
 (Milena MIKESKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j1i0by// | Učitelství pro základní školy / Přn-Chn | Theses on a related topic

Znalosti žáků ZŠ z oblasti evoluční biologie - tvorba didaktického testu.
 (Milena ZAHRADNÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8s9zmy// | Učitelství pro základní školy / Přn-Chn | Theses on a related topic

Analýza výsledků přijímacího testu ze zeměpisu
 (Andrea Blahútová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sudng/ | Geografie a kartografie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)