Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

iniciacni test

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Testování znalostí na vysokých školách, použití písemného testu coby prostředku učení se – korektivní zpětná vazba jako faktor ovlivňující retenci
 (Jan Jiří Buchta)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu37x/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Vztah prokrastinace a slovního asociačního testu (WAT)
 (Ondřej GLASER)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//wdp71v// | Psychologie / | Theses on a related topic

Užití agenta při odhalování a objasňování trestné činnosti
 (Jan Ticháček)

2008, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/czr9x/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic