Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Specifické poruchy učení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Assessing learners with specific learning differences in English language lessons
 (Simona Jelínková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsqds/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties
 (Pavla Tlustošová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7x0s/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina | Theses on a related topic

Teaching English to Young Learners with Specific Learning Difficulties: The Value of Teacher-Parent Cooperation
 (Lucie Leidolfová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5f88/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Romana Sváčková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1ob6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Specifické poruchy učení u žáků střední školy
 (René Sabl)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efxbw/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Žák se specifickými poruchami učení na střední škole.
 (Jitka Mazálková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pstg8/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Žáci se specifickými poruchami učení ve střední škole
 (Lenka Pokorná)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ssmod/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Dyskalkulie na prvním stupni ZŠ
 (Svatava Rutarová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p6ri6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Romana Sváčková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1ob6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Romana Sváčková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1ob6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)