Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

serial communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

USB zařízení pro převod sériové USB komunikace na paralelní komunikaci pro řízení externí logiky, funkční zařízení ovládané přes USB rozhraní včetně software
 (Jonáš SIMOTA)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4uj2wh// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Nonverbal communication: hand gestures in a British series
 (Jiří BLATA)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hwmcdd// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka pro SŠ | Theses on a related topic

Implementace komunikačního protokolu pro ovládání pohonů Siemens
 (Radek Pažout)

2015, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vqdr6u// | Elektrotechnika a informatika / Mechatronika | Theses on a related topic

Pokročilá komunikace Android zařízení s Bluetooth senzorem
 (Marek Šabo)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afpuf/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Záznamník sériového přenosu (RS232)
 (Marek Pszczolka)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79008 | Informační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

OPC server pro obecnou sériovou komunikaci
 (Jan SVOBODA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//glx9od// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Použití mikrokontroléru pro realizaci různých sériových rozhraní
 (Miroslav LANGMAJER)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0nertb// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic