Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

faktory regionalni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Faktory regionálního rozvoje Jihomoravského kraje
 (Matěj Herůdek)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pa691/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Faktory regionální konkurenceschopnosti na příkladu krajů ČR
 (Alena Šefrnová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//3zkmmh// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Faktory regionální konkurenceschopnosti
 (Anna Trytková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ycw09k// | Hospodářská politika a správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Faktory regionálního rozvoje okresu Semily
 (Barbora KOSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7yzxwz// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Demografické, socioekonomické a regionální faktory ovlivňující duševní zdraví obyvatelstva České republiky
 (Gabriela Gargošová)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//t907rz// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: případová studie Vsetína
 (Pavel MACHALA)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jms000// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Kultura a cestovní ruch jako významné faktory regionálního rozvoje
 (Maryana Bilenka)

2011, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//em3uxj// | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

Faktory regionálního růstu a rozvoje (se zaměřením na silniční dopravu)
 (Jiří ALINA)

2011, Disertační práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//00alib// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Faktory a limity regionálního rozvoje v rámci územní působnosti Místní akční skupiny Hříběcí hory
 (Lenka Dostálová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vpkvoo// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

Regionální konkurenceschopnost v EU 27 a její faktory
 (Adam PAVLÍK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//o1lqbb// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)