Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hierarchie hodnot

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Analýza hierarchie hodnot jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) v období pubescence a adolescence
 (Kristýna Balátová)

2012, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4lma/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza možného vlivu vybraných psychiatrických diagnóz na hodnotovou hierarchii
 (Hana FIALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8dvsn2// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Theses on a related topic

Dospělí jedinci se specifickými poruchami učení
 (Petra Hrubanová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbjuh/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Specifika práce učitele na málotřídní škole se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Alena Kubíčková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdtf5/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vzdělávání v oboru Sociálněsprávní činnosti se zaměřením na žáky se specifickými poruchami učení
 (Romana Sváčková)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1ob6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Hodnoty u dospívajících jedinců se specifickými poruchami chování
 (Kristýna Balátová)

2013, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b0o0d/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Theses on a related topic

Profesní příprava a uplatnění žáků se specifickými poruchami učení
 (Marcela Bezoušková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r6szk/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Profesní příprava jedinců se specifickými potřebami na odborném učilišti
 (Petra Ducháčová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z26tx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)