Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

evoluce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Diverzita a evoluce myxozoí v ancestrálních hostitelích: retrospektivní pohled do evoluce žahavců
 (Kateřina BOUBERLOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qfy4vd// | Biologie / | Theses on a related topic

Studium evoluce systémů determinace pohlaví u rodu Silene
 (Roman Gogela)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7m49/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Adaptivní evoluce genu CenH3 u rostlin s holocentrickými chromozómy
 (Marie Krátká)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prd2p/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Diverzita a evoluce monogeneí parazitujících kaprovité ryby vybraných oblastí Afriky
 (Vojtěch Dlapka)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9f0m/ | Zoologie / | Theses on a related topic

Evoluce genomů v tribu Camelineae (brukvovité)
 (Martin Polák)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3i4e/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Karyotypová evoluce kopytníků
 (Šimon Farkaš)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ra0us/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Evoluce reprodukčních mechanismů u dvoudomých rostlin
 (Tereza Králová)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqnk9/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Evoluce telomer a telomerázy u rostlin
 (Petr Fajkus)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qowut/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Vizuální memy: evoluce obrazové komunikace na internetu
 (Roman Matulík)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/giw47/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Praktické porovnání neparalelní a paralelní diferenciální evoluce
 (Richard MÁČEK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//k8z16a// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)