Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dekontaminace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Dekontaminace povrchu vzorků pro řádkovací elektronovou mikroskopii pomocí fotokatalytického procesu
 (Michal Vencel)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okxgi/ | Aplikovaná fyzika / Lékařská fyzika | Theses on a related topic

Dekontaminace povrchu vzorků pro řádkovací elektronovou mikroskopii pomocí plazmatu
 (Martin Poljak)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vusoo/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Dekontaminace povrchů pomocí plazmového a fotokatalytického procesu
 (Ján Dugáček)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xy9sv/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Metody reduktivní dehalogenace a pokročilé oxidace pro dekontaminace nebezpečných organických látek ve vodách
 (Ywetta Maléterová)

2019, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//fi9q01// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Dekontaminace prováděna AČR v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Temelín.
 (Raimund JEDLIČKA)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3oyv84// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Sanace a dekontaminace území po mimořádné události
 (Barbora Bažantová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pjjx22// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Prostředky dekontaminace osob a techniky v zóně havarijního plánování
 (Jiří NIMANSKÝ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//93acxf// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Studium procesu mikrovlnami podporované in-situ dekontaminace nesaturované zóny
 (Nikola Salová)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//6dunbs// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie
 (Radana Malhocká)

2019, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//mm1263// | Chyba / | Theses on a related topic

Možnosti provedení dekontaminace personálu a techniky zdravotnické záchranné služby
 (Jan Matějovský)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118622 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)