Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vyuziti odpadu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Možnosti využití odpadu aglomerovaných materiálů na plošné dílce
 (Martin Zbořil)

2017, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//294em3// | Nábytek / Tvorba a výroba nábytku | Theses on a related topic

Využití technologie plazmového zplyňování při zpracování komunálního odpadu
 (Martin KNESPL)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//h1ghrk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Malá zařízení na energetické využití směsného komunálního odpadu
 (Natálie LIHUNOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//afkact// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

Využití odpadu z mleté kávy pro sorpci chromu
 (Dominika Bořucká)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130088 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Využití produktů po recyklaci stavebního a metalurgického odpadu ze skládky
 (Pavel Zácha)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129907 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Podnikatelský záměr pro technologie energetického využití odpadu
 (Martina Wolfová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137182 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zpracování a využití odpadu z baterií
 (Gabriela Herrmanová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//7iy6i7// | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Role zařízení na energetické využití odpadu v oběhovém hospodářství
 (Martin KNESPL)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bes119// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Potenciál energetického využití odpadu pocházejícího ze sklizně a zpracování minoritních druhů Triticum L. pěstovaných v režimu ekologického zemědělství
 (Aneta SEDLÁKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3ymtn6// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Potenciál energetického využití odpadu pocházejícího ze sklizně a zpracování minoritních druhů plodin
 (Milan ŠÍREK)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0jhyo0// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Ekologické zemědělství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)