Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Návrh hydraulických pohonů bouracího stroje
 (Luděk Dočkal)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71600 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Reengineering nasazení techniky a technologie na kamenolomu Mariánská skála při dotěžování ložiska
 (Jan Prusík)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141425 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Aplikace technologie ke snižování jemných částic ve finálním produktu v kamenolomu Bystřec
 (Jiřina Kukuricášová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119647 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Technicko-ekonomické vyhodnocení optimalizace technologie úpravy kalových výpěrků
 (Libor Hrbáček)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130207 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Návrhy na další postupy těžby a úpravy technologie na kamenolomu Zárubka na léta 2014 - 2025
 (Václav Boguaj)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98187 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh nové těžební technologie na lomu Řačice - studie
 (Roman Pudl)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98262 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Optimalizace technologie úpravy kameniva v lomu Jakubčovice
 (Jan Kadúch)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98038 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na změnu technologie drcení na tercierní drtírně v lomu Bělkovice
 (Jana Dluhošová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92505 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.
 (Tomáš Růžička)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110394 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Theses on a related topic

Optimalizace pro technologie dobývání zásob v bočních závěrných svazích lomu ČSA
 (Milan Bail)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97890 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)