Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kamenolom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Kamenolom Chraberce - návrh na využití kamenolomu po ukončení těžby
 (Tomáš Michel)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103637 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Kamenolom Horní Tašovice - Inovace technologické linky
 (Veronika Krátká)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115620 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Finanční analýza společnosti Kamenolom Žlutava s.r.o.
 (Katarína Stasová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28236 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Kamenolom Slapy u Tábora - změna POPD - zahloubení lomu o dvě etáže - studie
 (Pavel Klimeš)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86720 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Kamenolom Ruprechtice - otvírka a zpřístupnění jámového lomu Wágner I.
 (Vladimír Patočka)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103183 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Posouzení vybraných kamenolomů na základě vícekriteriální metody AHP
 (Martina Koláčková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127507 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Pokračování hornické činnosti kamenolomu Těškov v dobývacím prostoru Těškov - zahloubení lomu
 (Daniel Škach)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129992 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Výroba a využití výrobků z kamenolomu Javorka pro účely HUKV
 (Jakub Vachtarčík)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119715 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh na dotěžení ložiska v kamenolomu Stříbrná Skalice
 (Jan Reinhart)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119863 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh modernizace technologické linky na úpravu kameniva v kamenolomu Ořechov- dobývacím prostoru Ořechov
 (Roman Camfrla)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119880 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)