Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bioaccumulation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly
 (Marek Trojan)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq0g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vliv enantioselektivity na příjem pesticidů žížalou
 (Marek Trojan)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9i86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vliv industrializace na bioakumulaci mikroskopických řas
 (Jan Dvořák)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141641 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Vliv železa a jeho bioakumulace v sinici Spirulina a mikrořase Chlorella
 (Kristýna Koláčková)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//s3td26// | Molekulární biologie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Bioakumulace těžkých kovů ve škeblici asijské (Sinanodonta woodiana) a její využití pro hodnocení znečištění vod.
 (Marcela JANKŮ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o9915a// | Biologie / Hydrobiologie | Theses on a related topic

Účinky léčiva difenhydraminu na molekulární obranné mechanismy u raka signálního v rámci bioakumulačního experimentu
 (Dominika KAHUDOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g68jqy// | Ochrana vod / | Theses on a related topic

Bioakumulace hexachlorcyklohexanů v mechorostech na lokalitě Hájek
 (Petra Burdychová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//sgu5px// | Přírodopis se zaměřením na vzdělávání / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Studium biokumulace toxických kovů s využitím indigenních mikroskopických hub z prostředí po důlní a průmyslové činnosti
 (Markéta Vašinková)

2023, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ks2xuc// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

Bioakumulace těžkých kovů v tkáních raka signálního (Pacifastacus lenuisculus) a možnosti jeho využití pro monitoring těchto látek
 (Jana MEIXNEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//75q31v// | Biologie / Biologie a ekologie | Theses on a related topic

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu
 (Markéta Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgol1/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)