Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

composting

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Occurrence of cellulolytic microorganisms in gypsum drywall scraps with potential for composting
 (Mapalo Lwamba)

2024, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//cfkghs// | Sustainability and Environmental Engineering / | Theses on a related topic

Hodnocení parametrů kompostovacího procesu při kompostování matolin
 (Alice Čížková)

2017, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bvwkze// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách
 (Jan Galló)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115198 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Technologie řízeného kompostování v průmyslovných kompostárnách a možnosti využití vzniklého substrátu
 (Martin Gwozdz)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82901 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje komunitního kompostování ve svozové oblasti města Lanškrouna
 (Jiří Šebrle)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yd9n0s// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Veřejná podpora kompostování
 (Eva Perútková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77909 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Vyhodnocení zavedení kompostérů pro domácnosti v městě Šenov
 (Stanislav Procházka)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137246 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Druhové složení vegetace vybraných kompostáren
 (Jan Fila)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//frddqy// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)