Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kutna hora

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Natáčení filmů v Kutné Hoře aneb Kutná Hora ve filmu Otakara Vávry a Karla Kachyni
 (Zuzana Žáčková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3402/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Strategie marketingové komunikace města Kutná Hora
 (Kateřina Tivodarová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/wbo4p/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Dopady rozvoje cestovního ruchu na město Kutná Hora
 (Pavlína Daňková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/rw2fj/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Katodová luminescence karbonátů ložiska Kutná Hora.
 (Lukáš Láznička)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnwlc/ | Geologie / | Theses on a related topic

Implementace environmentálního systému managementu dle normy ISO 14001 ve firmě ČKD Kutná Hora, a. s.
 (Naděžda Hamplová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/r7wtx/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Marketingová komunikace významných turistických měst ČR: Český Krumlov a Kutná Hora
 (Michaela Ježková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/irg16/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza opatření aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Kutná Hora se zaměřením na znevýhodněné skupiny na trhu práce
 (Klára Vyhlídalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zb0cs/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v okrese Kutná Hora
 (Nikol SEVERINOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gg72s8// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence | Theses on a related topic

Kutná Hora, město stříbra a katedrál - historie, umění a edukace
 (Eliška Nuhlíčková)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12982 | Specializace v pedagogice / Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání, Základy techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Genius loci turismu zvoleného regionu Evropy a světa s důrazem na autenticitu - Kutná Hora - památka UNESCO v ČR
 (Radomil Šibrava)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11931 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)