Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biomasa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Biomasa / Obnovitelné zdroje
 (Robert Šerý)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Biomasa jako energetický zdroj
 (Kateřina Jendřejková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115298 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Biomasa - šance pro zemědělství a krajinu?
 (Pavel Hrala)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e679n/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

BIOMASA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PALIV A ENERGIE
 (Pavlína SIKYTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l2tk38// | Zemědělství / Biotechnologie využití biomasy | Theses on a related topic

Biomasa jako zdroj energie
 (Lenka Krchová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ya5dk1// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Biomasa jako základní surovina pro výrobu paliv a energie
 (Jan JUNGA)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h7rwm8// | Zemědělství / Biotechnologie využití biomasy | Theses on a related topic

Cíleně produkovaná biomasa a její význam
 (Magdaléna Bártková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98317 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Biomasa jako alternativní zdroj energie
 (Lenka FRANCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9arjk6// | Specializace v pedagogice / Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a geografie | Theses on a related topic

BIOMASA JAKO ZÁKLADNÍ SUROVINA PRO VÝROBU PALIV A ENERGIE
 (Tomáš HUBAČ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ydspwf// | Zemědělství / Biotechnologie využití biomasy | Theses on a related topic

Biomasa jako zdroj uhlíku pro metalurgii
 (Eva Maixnerová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101168 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)