Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fossil

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Paleoecology of fossil species of canids (Canidae, Carnivora, Mammalia)
 (Isabela OKŘINOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//agn2r6// | Zoologie / | Theses on a related topic

Analýza tvaru lebky recentních a fosilních varanů užitím metod 2D geometrické morfometrie
 (Nikoleta Dubjelová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg5mc/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Výzkum porozity kostní tkáně fosilních savců z prostředí permafrostu (Jakutsko, Sibiř)
 (Gabriela Calábková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xe62u/ | Geologie / | Theses on a related topic

ATIS-software - vývoj aplikace pro komplexní vyhodnocení fosilních společenstev obratlovců
 (Milan Plšek)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kapew/ | Geologie / | Theses on a related topic

Vyloučení časově nekonzistentních fosílních záznamů při datování divergencí hrabošů
 (Jan Závala)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c37ub/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Tafonomie a paleoekologie fosilních nálezů lokality Obora (perm, boskovická brázda).
 (Jiří Kemsa)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqq5a/ | Geologie / | Theses on a related topic

První fosilní materiál jurského teropodního dinosaura z České republiky
 (Daniel Madzia)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xopw3/ | Geologie / | Theses on a related topic

Testování a simulace vlivu přídavku vodíku na výbušné vlastnosti směsi fosilních paliv a vzduchu
 (Marek Štefek)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//b49use// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Klimatologický záznam paleopůd: srovnání recentních a fosilních černozemí na Moravě pomocí multi-proxy stratigrafické analýzy
 (Veronika VESELSKÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xugsv9// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Analýza časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích (1990-2017)
 (Laura Verková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78779 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)