Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

blood donors

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Hodnocení intervalu šedé zóny pro interpretaci výsledků screeningu anti-HCV protilátek u dárců krve
 (Iveta Žilincová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmh50/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Zastoupení HLA znaků v souboru dárců krve Transfuzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno
 (Hana Jandová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a7q1w/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vyhodnocení důvodů nepřijetí dárců krve k odběru za rok 2015
 (Yveta Otevřelová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ezx4l/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Věk a pohlaví dárců krve ve Fakultní nemocnici Brno v letech 2004 - 2013
 (Gabriela Mlčochová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zktth/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Nežádoucí reakce a události u dárců krve
 (Simona Dreiseitelová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nwrj9/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vyšetření infekčních markerů u dárců krve na Transfuzním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
 (Jana PÍCHOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kzfd0f// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Informovanost dárců krve o možných komplikacích spojených s odběrem krve
 (Helena Moravcová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//83sepn// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Dárci krve FN Brno se známkami infekce HBV, HCV a HIV, konfirmováni v Národních referenčních laboratořích, SZÚ v Praze
 (Barbora Knorrová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfjq9/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Transfuze a těhotenství v anamnéze dárců a dárkyň krve
 (Pavla Hanušovská)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2w7g/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)