Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prefix

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Distribuce kvantity v prefixech deverbativních substantiv na materiálu ČNK
 (Helena Süszová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vb9rs/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slovesa dumať a myslet s prefixy v rusko-českém srovnávacím aspektu
 (Petra Valovičová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2pqz/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Prefixy s významem negativním v současné francouzštině
 (Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mm0vyd// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Analýza využití prefixů při určování autorství textu
 (Jan FIEDLER)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5f1w73// | Filologie / Česká filologie - Obecná lingvistika a teorie komunikace | Theses on a related topic

Fonologické vlastnosti prefixů s vysokým vokálem
 (Kateřina Levínská)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h0mv7/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Je presupozice perfektiva součástí významu českých verbálních prefixů?
 (Jitka Bartošová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yc6pe/ | Humanitní studia / Obecná jazykověda | Theses on a related topic

Vnitřní augment po dvouslabičných předložkových a adverbiálních prefixech
 (Ivana Konrádová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roopw/ | Filologie / Novořecký jazyk a literatura | Theses on a related topic

Intensifikační prefixy v současné francouzštině
 (Blanka KUČEROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mdu7an// | Specializace v pedagogice / AJu-FJu | Theses on a related topic

Verben mit dem trennbaren und / oder untrennbaren Präfix
 (Marcela Burianová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xe8n9/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Fonologické jevy na sufixálním a prefixálním švu (s využitím korpusových dat)
 (Monika Víchová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvbbc/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)