Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

substantiva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Verbální substantiva v ruštině a jejich české paralely v ekonomických a politických textech
 (Lenka Kubová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eeiev/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Verbální substantiva v ruských ekonomických textech a jejich paralely v češtině
 (Barbora Krejsová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vo7n1/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Substantiva německého původu v současné ruštině
 (Miloš Hozda)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qc56t/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Verbální substantiva v ruském odborném textu a jejich převod do češtiny
 (Zbyněk Michálek)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rg2ha/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Neshodný přívlastek vyjádřený v ruštině prostým pádem substantiva a jeho reponze v češtině
 (Jana Rončková)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2trs/ | Filologie / Japanistika | Theses on a related topic

Neshodný přívlastek vyjádřený v ruštině předložkovým pádem substantiva a jeho responze v češtině
 (Andrea Zemanová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w05ac/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Chorvatsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (substantiva)
 (Erika Novodomská)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/quvda/ | Filologie / Chorvatský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Substantiva se sufixem -ata a jejich české protějšky v paralelním korpusu InterCorp
 (Adéla ZEMANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//219zsi// | Filologie / Italský jazyk | Theses on a related topic

Substantiva abstrakta ve vybraných svazcích 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského
 (Jana MIKOLAJOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//sv0f1u// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Hybridní substantiva v Českém národním korpusu
 (Hana Strachoňová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yf2c3/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)