Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

prostatické buněční linie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv cytostatik na prostatické nádorové linie.
 (Zdeněk Dvořák)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nol4x/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Analýza zinek rezistentní prostatické nádorové buněčné linie
 (Martina AXMANOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4pegg2// | Biochemie / | Theses on a related topic

Analýza apoptózy u zinek rezistentních buněčných linií
 (Monika Holubová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3v7q/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Návrh a optimalizace multiplex RT-PCR pro paralelní analýzu míry exprese (sub)isoforem metalothioneinů
 (František Petrlák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rfqft3// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic