Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zdravotni pozitiva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kvalita zdravotní péče jako odraz společnosti
 (Dana URBÁNKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pp6q5l// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Pozitiva a úskalí romského podnikání v kontextu sociální práce
 (Květa SHONOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2cuf21// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Pozitiva a rizika konzumace biopotravin
 (Lucie ŠŤASTNÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ks3c5c// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Pozitiva a negativa praktického vyučování naSZŠ
 (Klára Václavíková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ex5ibv// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Pozitiva vzdělávání v málotřídních školách
 (Jana Kristová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//hn5o27// | Učitelství pro střední školy / Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy | Theses on a related topic

Srovnání zdravotního systému v České republice a na Tchaj-wanu
 (Tereza MATUŠOVSKÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uuqnpj// | Filologie / Čínská filologie | Theses on a related topic

Konkurence mezi zdravotními pojišťovnami
 (Silvie Škrampalová)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lel1t/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Theses on a related topic