Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hadoop

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Integrace podpory frameworku Hadoop do CloverETL
 (Rastislav Mirek)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/txmej/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Hadoop as an Extension of the Enterprise Data Warehouse
 (Aleš Hejmalíček)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/erewt/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Scheduler for the Stream Processing Frameworks on Hadoop Clusters
 (Petr Škoda)

2014, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/azdby/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Komparace distribucí frameworku Apache Hadoop
 (Petr Todorov)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79729 | Aplikovaná informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Apache Hadoop jako analytická platforma
 (Jan Brotánek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68660 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Využití technologie Apache Hadoop v surovinovém průmyslu
 (Pavel Lambor)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115180 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Theses on a related topic

Automatizace user management procesů na zabezpečeném Hadoop clusteru
 (Jan Kodet)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76624 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Současné přístupy k anonymizaci Big Dat v prostředí Hadoop
 (Zuzana Heptnerová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76641 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Hadoop a jeho využití pro Data Science
 (Jaromír Hnik)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6087 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Zpracování velkého objemu dat pomocí technologie Hadoop
 (Petr ZIFČÁK)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gxcibi// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)