Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aplikačný rámec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Aplikační rámec pro podporu výpočtu what-if analýz hydrologických modelů
 (Patrik Veteška)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115922 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Porovnání různých metod separace drenážního odtoku se změnou teploty drenážní vody
 (Tomáš POMIJE)

2018, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n7eafm/DisertacniPrace_Pomije.pdf/ | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Theses on a related topic

Innovation models and their application for developing countries: case-studies from agricultural (cattle) development in rural Kazakhstan
 (Saida Teleuova)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72283 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Aplikační rámec pro podporu výpočtu what-if analýz hydrologických modelů
 (Patrik Veteška)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115922 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Aplikační rámec pro podporu výpočtu what-if analýz hydrologických modelů
 (Patrik Veteška)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115922 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Stanovení záplavových zón v povodí Popradu s využitím hydrodynamických modelů
 (Michala Repková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82338 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Analýza fluviálně-geomorfologických procesů karpatských řek s využitím hydraulických modelů a GIS
 (Petr Vrzal)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82278 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Hydrologický model založený na celulárním automatu
 (Petr Brotánek)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82749 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Určení vývoje podzemního odtoku v oblasti Dukovan prostřednictvím hydrologického modelu
 (Libor Potůček)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qj1gw/ | Geologie / | Theses on a related topic

OPTIMIZATION OF COSTS AND PRODUCT PROFITABILITY USING WHAT-IF ANALYSIS IN RECIPROCAL COST ALLOCATION MODEL
 (Peter Fedoročko)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21573 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)