Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

neuronové sítě

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Metody vícenásobného jádrového učení a jejich využití při klasifikaci obrazových dat v neurovědním výzkumu
 (Kristína Vozáriková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yulkt/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Toolbox pro klasifikaci obrazových dat mozku pomocí umělých neuronových sítí
 (Roman Vyškovský)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dawy5/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Sborové učení pro klasifikaci obrazových dat
 (Tereza Jurková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qp982/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Klasifikace pohlaví a věku osob v obrazových datech
 (Matúš Námešný)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sql06/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Klasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítí
 (Kateřina Záleská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqtzd/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Moderní metody rozpoznávání pro analýzu obrazových dat v neuropsychiatrickém výzkumu
 (Eva Koriťáková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/narnq/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Rozpoznávání vizuálních podnětů z obrazových dat funkční magnetické rezonance
 (Matyáš Kuhn)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7gws/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Matematické modely neuronu
 (Jan Jekl)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iibr5/ | Matematika / Matematická analýza | Theses on a related topic

Odhad parametrů jednoduchých modelů neuronu
 (Kamil Rajdl)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nexz2/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

Klasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítí
 (Kateřina Záleská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqtzd/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)