Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

detekce objektu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Detekce objektů ve videosekvenci
 (Karel Petránek)

2017, Disertační práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi104 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce a odhad 3D pózy objektů v RGB-D obrazech
 (Jan Šimeček)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128657 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce objektů v obraze pomocí neuronových sítí
 (Jakub STRAKA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0gxny6// | Inženýrská informatika / Počítačové řízení strojů a procesů | Theses on a related topic

Detekce objektů v obrazech s využitím markerů na platformě Android
 (Petr Noga)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128661 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce objektů v obraze
 (Pavel Kratochvíl)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10120 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce specifických objektů v digitálním snímku pro potřeby určení druhu obsahu scény
 (Tereza ŠTANGLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//349gdx// | Inženýrská informatika / Inteligentní počítačové systémy | Theses on a related topic

Detekce objektů pomocí HOG, SVM a Random Forests
 (Jakub Kolder)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119142 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce polohy objektů pomocí zpracování obrazu
 (Ladislav Koláček)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2n9j37// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

Detekce objektů v mračnu 3D bodů
 (Martin Vaněk)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128310 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce beztexturových 3D objektů
 (Petra Svobodová)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119149 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)