Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

uprava obrazu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Tvorba a úprava digitálního obrazu
 (Lukáš Strašík)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/k3zac/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Tvorba a úprava digitálního obrazu
 (Jakub Bára)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xx60n/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Ukázkové úlohy zpracování zvuku a obrazu na mobilní platformě
 (Jan Retych)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136161 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Úprava filmového obrazu pro osoby se sluchovým postižením
 (Kateřina HUBKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hp6gb6// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Filtrace a rekonstrukce obrazu
 (Jozef MERIČKO)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lwehn2// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Digitální zpracování obrazu a korekce jeho zkreslení
 (Ondřej VIRT)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//eo85ub// | Elektrotechnika a informatika / Telekomunikační a multimediální systémy | Theses on a related topic

Barevné úpravy digitálního obrazu
 (Orlin Stanchev)

2014, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u1u6z0// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Kamera | Theses on a related topic

Odhadování a predikce počtu lidí v menze na základě analýzy obrazu z kamer
 (Radek ŠMOLÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6tufsv// | Inženýrská informatika / Výpočetní technika | Theses on a related topic

Rekonstrukce historického obrazu krajiny vybraného území pro potřeby pozemkových úprav
 (Jan ČADA)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hve4na// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Rekonstrukce historického obrazu krajiny pro potřeby pozemkových úprav
 (Kamil ROBA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bt0g45// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)