Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

light sources

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Radiation to the Upper Hemisphere from Large Light Sources Modeling
 (Vijaya Sarathi Govindarajan)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136227 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Coherent light sources with spin-polarized current.
 (Tibor Fördös)

2018, Disertační práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133144 | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Moderní umělé zdroje světla a jejich vliv na ergonomii vidění
 (Martina Kostková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6o86/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Theses on a related topic

Wireless intelligent lighting controller
 (Sedat Sonko)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxl74/ | Informatika / Programovatelné technické struktury (angl.) | Theses on a related topic

Studium variability extragalaktických objektů
 (Eva Šinoglová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbxol/ | Fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Porovnání kvalitativních a kvantitativních vlastností světelných zdrojů EMOS používaných jako náhrada klasických žárovek
 (Štěpán Kostka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136226 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Středověká a raně novověká popraviště ve světle archeologických pramenů
 (Alica Virdzeková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rk5a7/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Fotometrická kalibrace detektorů velmi nízkých světelných toků
 (Michal Almáši)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1ony/ | Aplikovaná fyzika / Astrofyzika | Theses on a related topic

Světelné zdroje ve forenzní analýze krevních stop
 (Linda Kutlíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ffd3ue// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic