Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sonifikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Model tvůrčího procesu sonifikace
 (Karolína Šupejová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1lbz/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Implementace dat z procesů sonifikace do tvorby uměleckého díla
 (Rudolf Drozd)

2019, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zcr0d/ | Hudební umění / Kompozice | Theses on a related topic

Sonifikace obrázků pro nevidomé
 (Marek Chrenko)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eu7e5/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Syntéza částic nanodiamantu pomocí ultrasonifikace
 (Tomáš HERVERT)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q9spjg// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Theses on a related topic

Město - akustický objekt. Artificiální zvuk v městském prostoru
 (Adéla Procházková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0ff2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Anotování a generování grafických objektů
 (Jaroslav Poliak)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nv1q0/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic