Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

problem solving

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Promoting Thinking Skills with Problem-Solving Tasks with Short Stories
 (Miki Kano)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jgf2u/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.) | Theses on a related topic

Modeling Problem Solving Times in Tutoring Systems
 (Petr Jarušek)

2013, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jwmkt/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Train Platforming Problem Solving
 (Emine Akyol Özer)

2017, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//73rpl7// | Technique and Technology in Transport and Communications / Transport Means and Infrastructure | Theses on a related topic

Problem Solving Techniques and their Centrality to Corporate Success
 (Lucie BARTOŇOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8vbxz8// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Project Management and Problem Solving Methods in Management Consulting
 (Richard Gábor)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28833 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Designing Optimized Architecture for Solving Elliptic Curve Discrete Log Problem Using Pollard's rho method
 (Harshit Kumar Singh)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i88bz/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

The Problem of Non-Literary L2 Translation
 (David Konečný)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bwzte/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

ICT - Systém asistované podpory pro řešení problémů učitele
 (Yang LEI)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7jzwtw// | Education / | Theses on a related topic

Vehicle Routing Problem s omezujícími podmínkami
 (Lukáš Eštvanc)

2008, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tccrd/ | Informatika / | Theses on a related topic

Vehicle Routing Problem, jeho modifikace a metody řešení
 (Petra Ivánková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104521 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)