Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bangbaby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Adopce na dálku v programu Bangbaby
 (Petra MATYÁŠOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e1joch// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza efektivnosti vynaložených finančních prostředků pro děti v Bangladéši a návrh opatření k zlepšení současného stavu
 (Veronika BYSTROŇOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n4ux45// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic