Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

activated sludge

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na celkové zásobě kalu v aktivačním systému
 (Daniela Ryšková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107842 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Možnosti nanovláken jako nosiče pro preferenční růst specifických bakterií z aktivovaného kalu
 (Jan Paštika)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bggv3p// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Theses on a related topic

Aplikace metody FISH pro detekci vláknitých mikroorganismů Microthrix parvicella v aktivovaném kalu
 (Ludmila Rezková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//84azhd// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Vliv aplikace bioaditiva na vlastnosti aktivovaného kalu a biologické pěny v provozních podmínkách ČOV
 (Helena Havlíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//4torxx// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Zhodnocení vývoje koncentrace vybraných parametrů v Hradišťském potoce jako důsledek znečištění MDČOV typu aktivace
 (Nikola Cielecká)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130058 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání vlivu vybraných prostředků do myček na nádobí na respirační inhibici aktivačního kalu
 (Vendula Klimantová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130002 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Studium reologických vlastností aktivovaného kalu na ÚČOV Praha
 (Romana Salabová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//u5cpd4// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Monitoring účinnosti čištění malé domovní čistírny odpadních vod typu aktivace
 (Nikola Cielecká)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115446 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Inhibiční účinky alternativních sladidel na biocenózu aktivovaného kalu
 (Marek Kopáček)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//nct7ik// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Sezónní rozbor aktivovaného kalu ze dvou typů malých domovních čistíren odpadních vod
 (Nikola Breksová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141489 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)