Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biodegradace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Bakteriální biodegradace polyetylenu
 (Romana Kopecká)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3h3d/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace sulfidových minerálů
 (Šárka Bořilová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl2er/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Biodegradace organických polutantů
 (Monika Žihlová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqrj1/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace topného oleje při likvidaci starých ekologických zátěží ve Vancouveru v Kanadě.
 (Radek Staufčík)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133994 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Abiotická hydrolýza a biodegradace vybraných polyesterů v anaerobním vodném prostředí
 (Jiří Černohous)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qth399// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Biodegradace ropných látek v půdě pomocí dřevokazných hub
 (Jana TOKAREVOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u7gpyh// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Biodegradace biomateriálů ze směsí PLA/PHB v podmínkách in-vitro
 (Jana Hofmanová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137441 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Theses on a related topic

Biodegradace plastů
 (Klára Katonová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12128 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Výskyt a biodegradace mikropolutantů v povrchových vodách
 (Jan Hubač)

2020, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//xbwdi2// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Biodegradace plastů
 (Klára Katonová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12128 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)