Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pollution

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Socially responsible companies dealing with plastic pollution in the oceans
 (Ilona MRÁZOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7ebqf4// | Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina | Theses on a related topic

Pollution of water and environmental policies in Tianjin area: Perception of environmental threats by city residents
 (Veronika VASEKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fk8lig// | Asijská studia / Asijská studia se specializací čínský jazyk a kultura | Theses on a related topic

Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant
 (Milan Holiček)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9rpdod// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Theses on a related topic

Groundwater Pollution Transport from Tsumeb Copper Smelter in Namibia
 (Fredrika Ndeutala Shagama)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108019 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Od věrné hvězdy k light pollution tematizace umělého světla v českém autor ském dokumentárním filmu
 (Květoslava Přibylová)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7548 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Dokumentární tvorba | Theses on a related topic

Data mining process automatization of air pollution data by the LISp-Miner system
 (Zuzana Ochodnická)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44071 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Economics of Family: Effect of Air Pollution on Sex of Children
 (Marek Pažitka)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/43495 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

La pollution de l´eau en Union européenne
 (Zlata Gergelová)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//s1mt3t// | Filologie / Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii | Theses on a related topic

Firm´s Location Sensitivity to the European Union´s Environmental Policies. Pollution haven Hypothesis or Hypothesis?
 (Veronika Koubová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23434 | Economics of International Trade and European Integration / | Theses on a related topic

V neľahkom ovzduší: urbánna politická ekológia znečistenia ovzdušia v Brne
 (Daniel Szabó)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i1yvp/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)