Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

procesni vody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Řešení zdravotechniky v objektu rodinného domu s využitím šedé vody
 (Dominika Benková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129134 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Využití tlakových membránových procesů při úpravě procesní a pitné vody
 (Marek Smolný)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rklams// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Analýza procesních parametrů napájecí vody teplárny
 (Marcela Kordeková)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128792 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Procesní analýza výroby demineralizační vody
 (Marcela Königová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86544 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Numerické modelování proudu vody sprchovací tryskou hasicí věže koksárenské baterie
 (Václav Henek)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104858 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Stanovení kyseliny adipové v procesních vodách
 (Jana Farníková)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87695 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Odstraňování vybraných kovů z odpadní vody pomocí hybridního membránového procesu
 (Lukáš Rytíř)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nonhjg// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Úprava průsakové vody na mikrofiltračním zařízení s dutými vlákny
 (Miroslav Růžička)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cc30rw// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Právní aspekty povolování nakládání s vodami
 (Vít Krajíc)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vl352/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Biologické čištění průmyslových odpadních vod v Hexion Specialty Chemicals Sokolov, a.s.
 (František Přibyl)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86662 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)