Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíšťová encefalitida

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Průkaz protilátek proti jednotlivým původcům atypických pneumonií metodou NIF
 (Lucie Částková)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7mea/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Záchyt Bordetella pertussis v klinickém materiálu metodou PCR
 (Kateřina Lufinková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wk8eb/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Identifikace antierytrocytárních protilátek u těhotných žen - porovnání metody titrace protilátek pomocí sloupcové gelové aglutinace a zkumavkové metody
 (Markéta TICHÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//519sbi// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Využití imunoenzymatické metody pro průkaz protilátek k vybraným infekčním onemocněním
 (Petra Straková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o05v8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Sérologický průkaz protilátek proti Borrelia burgdorferi v séru pacienta,metody stanovení a klinický význam
 (Martina Magulová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fb8g4/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Zavedení magnetic beads-ELISA metody pro průkaz specifických protilátek proti biomarkerům Alzheimerovy choroby
 (Pavla Krulišová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9lgv0t// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Imunochromatografické metody pro rychlý průkaz antigenů nebo specifických protilátek
 (Petr Boudný)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hb1ggw// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Sérologické vyšetření savců na virus klíšťové encefalitidy metodou ELISA
 (Iva Doležálková)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uh6v4/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Diagnostický význam stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě
 (Marie CHADTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bqwy6g// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Diagnostický význam stanovení protilátek proti klíšťové encefalitidě
 (Marie CHADTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bqwy6g// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)