Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

budoucnost ochrany lidskych prav v evropske unii.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii
 (Viktor Hýbl)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke05f/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Mezinárodně právní ochrana dětí a realizace norem mezinárodního práva v České republice po vstupu do Evropské unie
 (Renata PELLIZZIERI)

2008, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cdhqof// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ochrana lidských práv v intencích acquis communautaire
 (Ivona Karpíšková)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//0uuvu0// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic